Begeleiden scholen

Ceciel Borghouts biedt reken-verbetertrajecten aan op basis van de visie die
zij beschrijft in haar boekje: Voorkom (ernstige) rekenproblemen, TIB-tools.


Op veel scholen is er een groot verschil tussen de resultaten die de kinderen
behalen op de op de methode-gebonden toetsen en de Cito toetsen.
Als er goed rekenonderwijs wordt gegeven zijn de resultaten op de Cito-toetsen geen verrassing.
Alle kinderen presteren dan naar vermogen.